pil pil
Mads.
Jacob Rasmussen. Møller
(1720-)
Maren Jensdatter. Juul
Jørgen Madsen.
(1739-1829)
Karen Jacobsdatter. Møller
(1755-)
Jørgen Jørgensen. Madsen
(1789-1874)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Marie Larusdatter. Peerstrup

Jørgen Jørgensen. Madsen

  • Født: 1789, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark
  • Ægteskab (1): Karen Marie Larusdatter. Peerstrup den 25 Jun. 1813 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark
  • Død: 31 Maj 1874, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark i en alder af 85 år

punkttegn   Et andet navn for Jørgen var Glarmester Jørgen. Madsen.

Billede

punkttegn  Notater:

JØRGEN JØRGENSEN MADSEN
født 1789, død 31/5 1874, Borgerskab 30/12 1813. Gift med Karen Marie Larsdatter Peerstrup.
De havde en overordentlig stor Børneflok, langt over en halv Snes Børn, af hvilke den mest kendte var
Jørgen Jørgensen.
Der senere var en af Byens originaler og gik under Navnet "Fut-Jørgensen".
Ligesom Faderen havde ogsaa Jørgen Jørgensen Madsen stor byhistorisk Interesse og viden.
Og jeg har af enkelte spredte benærkninger af Maler Hartmann og gennem Avisartikler af Løjtnant Jensen faaet Indtryk af, at Jørgen Glarmester havde en fortræffelig Hukommelse og Evne til at gengive Historier fra
gamle Dage i Grenaa, Historier, som desværre aldrig er blevet optegnet.
Ligesom Forældrene blev ogsaa Glarmester Jørgen Madsen meget gammel.
25/6 1863 fejrede han og Hustru deres Guldbryllup.
Gr. Avis havde 8 Dage før bragt en Notits derom.
Den sluttede saaledes: "Vi tillader os at henlede Opmærksomheden paa disse retskafne og værdige Gamle for det Tilfælde, at Nogen vilde bidrage til at glæde dem paa denne deres Højtidsdag".
Og om selve Guldbryllupsdagen berettes sammesteds: " I Dagens Anleding vajede Flag over hele Byen.
I Morges Kl. 6 aabnedes Festen med Kanonsalut, hvorefter Medlemmer af Musikforeningen udførte flere Numre i Brudeparrets Have.
Kl. 10 kjørte de gamle ledsaget af en talrig Familie, til Kirken, hvor mange af Menigheden havde forsamlet sig, og hvor Hs. Velærværdighed Hr. Pastor Dantzer efter Festtalen tildelte de gamle Nadverens Sacramente.
Mange Gaver var indløbne og de gamle havde desunden i Dagens Løb kunnet glæde sig ved personlig Lykønskning af mange Medborgere.
Brudgommen et 74 og Bruden 70 Aar gamle og begge er paa deres gamle Dage rørige og raske.
Det maa her bemærkes, at Flagning i Byen dengang var en langt mere sjælden Begivenhed end nu, og ligeledes, at 7o Aars Alderen vistnok dengang i langt højere Grad end som nu regnedes for en høi Alder.
Der var nedsat en Slags Komite` til at foretage en Indsamling.
Formanden for denne var Kommunalbestyrelsens Formand, Konsul Kock.
Det meddeltes et Par Dage derefter i Avisen, at der var indkommet 56 Rdl., hvoraf de 20 var indsat i
Sparekassen og de 36 anvendt til forskellige Fornødenheder til de gamle.
Ægteparret levede og opnaaede at faa Diamantbryllup.
Derom findes dog ingen nærmere Meddelelse i Avisen.
Men da Jørgen Glarmester døde i 1874 skrives der følgende:
"Vor Bys ældste Borger, gamle Glarmester Jørgen Madsen, har nu, som det vil ses af Bekendtgørelsen, omskiftet det Timelige med det Evige i sin Alders 85. Aar.
Han holdt som bekendt Diamantbryllup ifjor St. Hansdag, og han har i al sin Tid boet i det samme Hus paa
Storegade, som Faderen, der døde 1828, ca. 90 Aar gammel, kjøbte i Aaret 1774[73] og fra den Tid som Glarmester beboede.
Fra l8l2 indtil omtrent 1860 virkede han her i Byen i sin Profession, indtil legemlig Svaghed nødte ham til at trække sig tilbage fra Værkstedet, der siden 1850 var overtaget af en af hans Sønner, som imidlertid for tre Aar siden ved en ulykkelig Hændelse tilsatte Livet paa Kolindsund.
Den efterlevende Enke, som endnu er frisk og rask, er 8l Aar gammel.
I deres lange Ægteskab have de været velsignet med l3 Børn, hvoraf nu kun 7 ere tilbage tillige med 15 Børnebørn og 1 Barnebarnsbarn".
I 1854 havde Jørgen Madsen solgt Huset til en af Sønnerne, Lars Peerstrup Jørgensen.
Han var Glarmester ligesom Faderen og Farfaderen, men havde ikke disses fordelagtige Egenskaber.
I god Overensstemmelse med gamle Tiders Skik havde saa vist ingen af disse været "Afholdsmænd".
Men hos Lars Peerstrup gik det over de rimelige Grænser.
Jeg maa antage, at det er ham, om hvem der i Avisartiklen siges, at han ved en ulykkelig Hændelse i l87l druknede i Kolindsund.
I 1862 havde den gamle Glarmester selv igen maattet overtage Huset, og formodentlig for at skaffe Penge bortsolgte han straks efter den østre Halvdel af Ejendommen (nu Nr. 59) til Martin Thomsen.


Kilde : Grenaa Bys Historie

Billede

punkttegn  Om Jørgen

• Folketælling, 1801, Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Storegade.
Jørgen Madsen,63 år, gift Glarmester.
Karen Jacobsdatter, 67 pår, gift.
Jørgen jørgensen, 12 år, deres børn.
Johannes Jørgensen, 9 år, deres børn.
Johanne Poulsdatter Lang, 15 år, har ophold hos morbroderen.


Billede

Jørgen blev gift med Karen Marie Larusdatter. Peerstrup, datter af Laurs Madsen. Peerstrup og Dorthe Cathrine Christensdatter. Høeg, den 25 Jun. 1813 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark. (Karen Marie Larusdatter. Peerstrup blev født den 15 Aug. 1793 i Fuglslev, Djurs Sønder, Randers, Danmark, dåb den 22 Sep. 1793 i Fuglslev Kirke, døde den 26 Dec. 1875 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark og blev begravet den 2 Jan. 1876 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk