pil pil
Mads.
Jacob Rasmussen. Møller
(1720-)
Maren Jensdatter. Juul
Jørgen Madsen.
(1739-1829)
Karen Jacobsdatter. Møller
(1755-)
Jacob Jørgensen. Møller
(1774-1858)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Hjersing. Bergenhammer

Jacob Jørgensen. Møller

  • Født: 6 Jan. 1774, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark
  • Ægteskab (1): Maren Hjersing. Bergenhammer den 20 Sep. 1796 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark
  • Død: 15 Feb. 1858, Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark i en alder af 84 år
Billede

punkttegn  Notater:

JACOB JØRGENSEN MØLLER
født 6/1 1774, død 15/2 1858. Organist i Grenaa 179l-1858. Gift 20/9 1796 med
Maren Hjersing Bergenhammer, som døde 1848.

Organist Jacob Møller var ældste Søn af Glarmester Jørgen Madsen, som boede i Naboejendommen.
Han var i 1791 blevet Organist efter Remtes Bortgang fra Embedet og varetog BestilIingen i 67 Aar lige til sin Død. Det er saa langt den længste Tid nogen Organist har virket ved Grenaa Kirke.
Og i hele denne Tid fra sit Ægteskabs Begyndelse til sin Død boede Møller her i dette Hus.

Muligvis har der været en kort Afbrydelse i 18l1 under Englænderkrigen, da det synes, som om Ejendommen en Tid har været afhændet til en Regimentskvartermester Reiersen.
Møllers Hustru var Datter af Sognepræsr Mads Bergenhammer i Ørting, Hendes Moder havde - efter at være blevet Enke - ægtet Provst Brøchner, der en Tid var Præst i Grenaa, og som altsaa var Fru Møllers Stedfader.
Ved Organist Møllers Død skrev Grenaa Avis bl. a. følgende! Den 20. September l846 holdt Møller sit Guldbryllup med sin, for 10 Aar siden afdøde Hustru den højtidelige og smukke Maade, hvorpaa denne Fest fejredes, afgav et skjønt Bevis paa den særdeles Agtelse og Velvillie, som der bedagede Brudepar nød blandt Byens Indvaanere.
Med Samvittighedsfuldhed og Punktlighed røgtede den hæderlige Olding alle de ham overdragne Bestillinger, og det indtil 8 Dage før sin Død, i hvilken Tid han var fængslet til Sygelejet.
Den 15. ds. indfandt Døden sig og førte, saa haabe vi, den gamle tro Tjener ind til hans Herres Glæde.
Organist Møllers havde adskillige Børn, saa vidt jeg kan se i Kirkebøgerne var det alle Sønner.

En af de ældste af dem var Jørgen Møller, født 6/7 1802, død 13/6 1874, der blev Faderens Efterfølger i Embedet.
Han var da allerede en lidt ældre Mand, 56 Aar.
Efter hvad jeg kan opspore, havde han ernæret sig af at undervise i Musik og vedblev ogsaa dermed, efter at han var blevet organist.
Han havde bl. a. Elever paa flere af Egnens Herregaarde og foretog selv til Fods Turen derud, naar han skulde give Timer.
Organist Jørgen Møller var ugift.
Efter Forærdrenes Død havde han købt Huset af sine Medarvinger og beboede selv den ene af Lejlighederne deri, medens den anden var udlejet til en Murer Peder Nielsen, hvis Hustru holdt Lejligheden i stand for Møller som en Del af Huslejen.
Efter organist Møilers Død i l875 overtog førnævnte Peder Nielsen og Hustru Huset, vistnok som Arv. Det var i hvert
Fald dem, der bekendtgjorde Organistens Død, og i Annoncen benævner de ham som "vor kiære Velgiører".
1882 solgte Nielsens Enke "Gamler Ane" Huset.

Kilde: Grenaa Bys Historie

Billede

punkttegn  Om Jacob

• Folketælling, 1787, Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Storegade.
Jørgen Madsen, 48 år, gift Glarmester.
Karen Møller, 32 år, gift.
Jacob Møller Madsen, 14 år.


Billede

Jacob blev gift med Maren Hjersing. Bergenhammer, datter af Mads Jensen. Bergenhammer og Elisabeth Marie. Sommer, den 20 Sep. 1796 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark. (Maren Hjersing. Bergenhammer døde i 1848 i Grenaa, Djurs Nørre, Randers, Danmark.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af jdr@dimke-depenau.dk